Мени

Финансиски и наративен извештајпечати

Скопје, 14.01.2019

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Мај 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за периодот од Декември 2017 година до Мај 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Јуни 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Јуни 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Јули 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Јули 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Август 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Август 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за периодот од Декември 2017 година до Септември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Септември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за период од Декември 2017 година до Октомври 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Октомври 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за период од Декември 2017 година до Ноември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Ноември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Финансискиот извештај за период од Декември 2017 година до Декември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

Наративниот извештај за месец Декември 2018 година може да го преземете во .pdf формат тука.

 

 

 

Сподели: