Мени

ПРОЕКТИпечати

Јавно Претпријатие за државни патишта. реализира проекти за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на автопатишта, магистрални и регионални патишта.


Јавно Претпријатие за државни патишта. со заем од Светска банка и Европска банка имплементира проекти за рехабилитација и подобрување на локалната патна мрежа во сите општини на територијата на Република Северна Македонија

 

Детали за проекти

Сподели: