ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 35/2018

Електрични апарати и уредипечати

Од: 30.05.2018
До: 14.06.2018
Вид на договор: Стоки
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: