ЈАВНИ НАБАВКИ

Број на оглас: 53/2018

Експресно пренесување на пратки - брза поштапечати

Од: 16.08.2018
До: 31.08.2018
Вид на договор: Услуги
Вид на постапка: Барање за понуди

Огласот за барање за прибирање на понуди може да го преземете во pdf формат тука.

Сподели: