ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат Р2246, делница Гарски мост - ИзворТековен
Изработка на проектна документација за изградба на државен пат А4, делница Штип - РадовишЗавршен
Изработка на техничка документација на ниво на основен проект за рехабилитација на патен правец А3, делница Велес - КадрифаковоЗавршен
Изработка на техничка документација на ниво на проект за Инфраструктура, Основен проект и пратечки елаборат за државен пат А3, Пештани – св. НаумТековен
Изградба на автопат А2, делница Миладиновци - Свети Николе - ШтипТековен
Изградба на автопат А2, делница Кичево - ОхридТековен
Докомплетирање на проектна документација за изградба на Автопат А2, делница Требениште-СтругаТековен
Изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат А2, делница Ранковци – Крива Паланка на ниво на експресен Завршен
Докомплетирање на проектна документација за изградба на Автопат А2, делница Кичево-ОхридТековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 4: Пелагониски, Вардарски, Источен и Југоисточен регион, ( Фаза IV ) Тековен