ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Санација на мост на државен пат Р2242, СиричиноЗавршен
Санација на мост преку река Пчиња на регионален пат Р2136, делница Ржаничино - Д.Коњаре (столбно мести S12 и S13 )Завршен
Поставување на светлечка сигнализација за известување на наплатни станициЗавршен
Eлектрично осветлување на клучка Прилеп (Могила)Завршен
Eлектрично осветлување на клучка Тетово - ЈугЗавршен
Поставување на светлечка сигнализација за известување (ЛЕД дисплеи) поставени на портали над патотЗавршен
Изработка на проектна документација за комлетна санација на мост на државен пат Р1103, Лакавица - Неготино (Пепелиште)Тековен
Изработка на проектна документација за изградба и реконструкција на државен пат Р2235, делница Бунец - Леуново - НикифоровоТековен
Изработка на техничка документација за изградба на наплатна станица на државниот пат А1 - Наплатна станица РомановцеЗавршен
Подготовка на основни проекти за конструкција и поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација на одредени регионални патишта во Р. МакедонијаТековен