Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Докомплетирање на проектна документација за изградба на Автопат А2, делница Требениште-СтругаТековен
Изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат А2, делница Ранковци – Крива Паланка на ниво на експресен Завршен
Докомплетирање на проектна документација за изградба на Автопат А2, делница Кичево-ОхридТековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 4: Пелагониски, Вардарски, Источен и Југоисточен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 3: Пелагониски и Југозападен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Рехабилитација на регионален пат Р2235, делница Маврови Анови - Маврово и санирање на свлечиште и потенцијално нестабилна зона на истиот патТековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 2: Полошки и Југозападен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Реконструкција на Локални патишта во Република Македонија, ЛОТ 1: Скопски и Североисточен регион, ( Фаза IV ) Тековен
Реконструкција и рехабилитација на државен пат Велес - Кадрифаково, Фаза III:Лозово - Сарамзалино - КадрифаковоЗавршен
Реконструкција и рехабилитација на државен пат Велес - Кадрифаково, Фаза II: крај на трета лента (депонија Велес) - с.ЛозовоЗавршен