ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација и подобрување на Општинските патишта – Фаза II Лот1: Западен регионЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Р2246 (стара ознака Р-415), Извор – Бошков мост, делница Гарски мост – Бошков мостЗавршен
Чистење, бојадисување и поставување на сообраќајна сигнализација на тунелиЗавршен
Осветлување на државен пат А1, денивелиран патен јазол Велес 2, клучка Велес - ШтипЗавршен
Осветлување на тунели Катланово и Демир КапијаЗавршен
Осветлување на државен пат А4, делница Радовиш - Струмица, клучка КалуѓерицаЗавршен
Изработка на проектна документација за клучка на ОбиколницаЗавршен
Санација на Мост бр. 57 кај Ново село (Гостиварско)Завршен
Изградба нов експресен пат Охрид - ПештаниТековен
Осветлување на тунел СолиштеЗавршен