Мени

ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација на Регионален пат Р2132, делница Калуѓерец – РастешЗавршен
Санација на свлечиште на Р2433 (Радовиш – Конче)Тековен
Рехабилитација на регионален пат Р1204 делница Куманово – Свети НиколеЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Р1305 Битола – Демир ХисарЗавршен
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1208, ДЕЛНИЦА ПОДМОЉЕ (КРУЖЕН ТЕК ЕВРО ХОТЕЛ) - РАДОЖДА (4,1КМ)Тековен
Рехабилитација на Р1107 транзитен дел КавадарциЗавршен
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1102, ДЕЛНИЦА НЕГОРЦИ - ГЕВГЕЛИЈАЗавршен
РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1301, ДЕЛНИЦА ТРАНЗИТ НИЗ ОХРИД – ДЕСЕН И ЛЕВ КОЛОВОЗЗавршен
Патен правец Р1204 Кадрифаково - ШтипЗавршен
Рехабилитација на сообраќајна возна лента на државен пат А1 делница Велес (Штипска клучка) - Градско и Градско - Велес (Штипска клучка) (20,2км)Завршен