ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Изградба на клучка Смилковци на обиколницата на СкопјеЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Р2134 делница, Сопиште - ГоврлевоЗавршен
Изградба на регионален пат Старо Коњарево - Ново Коњарево (општина Ново Село - струмичко)Планиран
Реконструкција со рехабилитација - доградба на една лента на државен пат Крива Паланка - Деве БаирПланиран
Изградба на експресен пат Куманово – граница со Р. Бугарија, делница Ранковци - Крива ПаланкаТековен
Рехабилитација на патна делница Кочани (Превалец) – Македонска Каменица – ДелчевоЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Кривогаштани - Обршани – ВоѓаниЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Лажани - Ропотово - ЦрнилиштеЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Мелнички мост - Центар Жупа, општина Центар-ЖупаЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Делчево – ГолакЗавршен