ДЕТАЛИ ЗА ПРОЕКТИ

Име на проектот
Категорија на пат
Тип на проект
Начин на финансирање
Статус
Рехабилитација на регионален пат Тетово – Брвеница – Чегране – ГостиварЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Нов Дојран - НиколиќЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Мокрино – СмолариЗавршен
Рехабилитација на регионален пат Спој со А4 (Ново Село) – Маврово – Жировница (Бошков мост) - Дебар Завршен
Модернизација и електронска наплата на патарини во Република Македонија Тековен
Изградба на автопатска делница Требениште – СтругаТековен
Изградба на нов експресен пат на делница Штип – КочаниТековен
Подобрување на патна врска од Градско до Прилеп преку изградба на експресен пат од Градско преку Росоман и Дреново Тековен
Изградба на експресен пат Штип – РадовишТековен
Рехабилитација на автопатска делница Куманово – Миладиновци Завршен