Правилник за начинот на заштита на јавните патиштапечати

Во продолжение можете да го преземете Правилникот за начинот на заштита на јавните патишта, објавен во Службен весник на РМ, бр.122/2010

Сподели: