ORGANET DREJTUESEprint

Organet e Ndërmarrjes Publike janë:

  1. Bordi drejtues – organ për menaxhim në Ndërmarrjen publike i cili i ka të gjitha autorizime për t’i marrë përmasat e nevojshme dhe të dobishme për arritje të qëllimeve të Ndërmarrjes publike;
  2. Bordi mbikëqyrës për kontroll të punës materialo-financiare – organ i cili bën kontroll mbi punën materialo-financiare të Ndërmarrjes publike;
  3. Drejtor – organ i cili udhëheq punën e Ndërmarrjes publike.

 

Pjesë:

© 2018, Ndërmarrja publike për rrugë shtetërore. Të gjitha të drejtat e rezervuara.