ADP
Република Македонија Јавно претпријатие за државни патишта

ОДЛУКА ЗА ПАТАРИНА

Одлуката за висината на наплата на патарина е донесена на 20.07.2009 од страна на Јавното претпријатие за државни патишта и е објавена во Службен весник на Република Македонија број 89, страна 2.

Во продолжение можете да ја преземете Одлуката во целост и Одлуката за изменување на Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на пат (патарина), објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.103/14 од 10.07.2014 година. 

© 2018, Јавно претпријатие за државни патишта. Сите права задржани.